Disclaimer

Deze website is een product van Hofs Elektrotechniek.

Hofs Elektrotechniek zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.
Hofs Elektrotechniek kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Hofs Elektrotechniek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Hofs Elektrotechniek.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat mogelijk verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Hofs Elektrotechniek heeft geen zeggenschap over deze websites. Hofs Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnaam www.hofselektrotechniek.nl berusten bij Hofs Elektrotechniek, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.hofselektrotechniek.nl.

Hofs Elektrotechniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Hofs Elektrotechniek op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.